Tabela Testów akumulatora PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 kwietnia 2010 08:30

 

Tabela Testów akumulatora

Najczęstsze problemy,które występują z akumulatorami . Opis oraz możliwe ich rozwiązania.
Mamy nadzieję że poniższe informacje okażą się Państwu pomocne .

 

 

1.Gęstość elektrolitu jest większa niż 1,300, ale porównywalna we wszystkich ogniwach. Najprawdopodobniej akumulator został napełniony elektrolitem o zbyt dużej gęstości albo poziom wyrównywana także elektrolitem. Korekta gęstości elektrolitu. Wykonaj ładowanie. Pobierz część elektrolitu z każdego ogniwa, a zamiast niego uzupełnij wodą destylowaną. Ponownie naładuj i sprawdź gęstość elektrolitu. Zwróć uwagę, czy gęstość elektrolitu całkowicie naładowanego akumulatora wynosi 1,280
2. Gęstość elektrolitu jest porównywalna we wszystkich ogniwach, ale niższa niż 1,210

a) Akumulator jest tylko częściowo naładowany. Alternator ma za niskie napięcie ładowania.
b) Słaby kontakt między klemami a końcówkami biegunowymi.

Ładuj akumulator do oznak naładowania przy normalnym prądzei ładowania. Zakończ ładowanie, kiedy gęstość elektrolitu wynosi 1,280 i nie zmienia sie po 2 godz., a gazowanie jest równe we wszystkich ogniwach.

Zdejmij klemy, oczyść powierzchnie styku na klemach i biegunach akumulatora. Podłącz klemy do akumulatora i dobrze zaciśnij. Zmierz napięcie ładowania na zaciskach +/- akumulatora przy ok. 2000 obrotach. Skoryguj ewentualną usterkę w alternatorze.

3. Gęstość elektrolitu jest różna w poszczególnych ogniwach o więcej niż 25 punktów ( 0,025).

a)Zużyty akumulator

b)Zbyt niski stan naładowania

W razie potrzeby gęstość elektrolitu koryguje się, odsysając część elektrolitu i zastępując go elektrolitem o gęstości 1,400. Po władowaniu ok. 0.5 A na jedną płytę, po min 48 godz.,max 96 godz. sprawdza się gęstość elektrolitu: Jeżeli "znacznie" spadła albo jest nierówna w poszczególnych ogniwach, akumulator należy wymienić.

Akumulator ładuje się prądem wielkości 5% 20-godzinnej pojemności, np akumulator 60 Ah ładuje się ładowarką z nastawą prądu 3A ( prąd ładowania powinien wynosić 3A).

UWAGA ! Pamiętaj, ze część ładowarek ładuje znacznie mniejszą ilość amperów, niż to wynika z opisu na urządzeniach.

4.Gęstość elektrolitu jest tak niska, że nie można jej odczytać na skali areometru.

a) Elektrolit został bardzo mocno rozcieńczony podczas korekty poziomu wodą destylowaną

b) Całkowite rozładowanie

c) Nastąpiło niepożądane rozładowanie, no. światło,radio,alarm.

d) Brak połączenia pomiędzy akumulatorem a alternatorem.

e) Niesprawny alternator.

Akumulator ładuje się do oznak pełnego naładowania, a gęstość elektrolitu koryguje się do 1,280 ( patrz pkt.3)

Akumulator podłącza się do naładowania. Ładuje się do momentu, aż gęstość elektrolitu ustabilizuje się między 1,280-1,300.

Naładuj akumulator.

Usunąć usterkę.

Naprawa w serwisie.

5.Niewłaściwy poziom elektrolitu

a) Akumulator jest źle obsługiwany i niedostatecznie napełniony elektrolitem.

b) Akumulator jest źle obsługiwany i niedostatecznie napełniony elektrolitem.

c) Pęknięcie obudowy

Elektrolit uzupełnij wodą destylowaną do wymaganego poziomu. Ładuj akumulator przy małym prądzie ładowania.

Napełnij akumulator elektrolitem o gęstości 1,240 do odpowiedniego poziomu, dobrze naładuj i przeprowadź konieczną korektę gęstości elektrolitu po naładowaniu ( patrz także pkt 3).

6. Akumulator nie przyjmuje prądu ładowania.

a) Akumulator jest bardzo zasiarczaniony*.

b) Słaby kontakt między klemami a biegunami akumulatora.

c) Usterka alternatora.

d) Przerwany przewód między akumulatorem a alternatorem albo masą.

e) zużyty akumulator

Konieczność zakupu nowego akumulatora.

Patrz punkt 2b

Wykazuje amperomierz indukcyjny ( miernik cęgowy), naprawa w serwisie.

Nowy przewód plusowy, nowy przewód masy, skontroluj połączenie masy.

Zamontuj nowy akumulator.

7. Naładowany akumulator rozładowuje się po krótkim czasie przechowywania.

a) Zwarcie między płytowe.

b) Przerwa w połączeniu.

c) Akumulator zużyty

Patrz pkt. 4e

Patrz pkt 6d

konieczność zakupu nowego

8. Akumulator nie uruchamia rozrusznika.

a) Akumulator jest rozładowany

b) Akumulator ma niewystarczający poziom elektrolitu, aktywna jest tylko ta część płyt, które są zanurzone w elektrolicie.

c) Akumulator jest mocno zasiarczony.

d) Słaby kontakt między klemami a biegunami akumulatora.

e) Zwarcie w akumulatorze.

f) Usterka alternatora.

Naładuj

Patrz pkt. 5a . Jeżeli to nie pomaga, część płyt, która znajdowała się ponad poziomem elektrolitu jest silnie zasiarczaniona i tego zasiarczanienia nie można usunąć.

Konieczność zakupu nowego.

Patrz pkt 2b.

Nowy akumulator.

Patrz pkt 6c.

9. Płyta podstawy pod akumulator jest mokra i posiada ślady elektrolitu

a) Dziurawa obudowa akumulatora.

b) Poziom elektrolitu jest za wysoki.

Patrz pkt 5c

Skoryguj poziom do odpowiedniej wysokości. Osusz powierzchnię akumulatora. Umyj płytę podstawy roztworem sody, aby zneutralizować kwas.

10. Akumulator jest przegrzany i "gotuje się"

a) Akumulator jest przeładowywany.

b) Akumulator był uzupełniany elektrolitem zamiast wodą. Za duża gęstość elektrolitu.

Regulator napięcia musi zostać wyregulowany albo wymieniony.

Skorygować gęstość elektrolitu, jak podano w pkt 3a

11. Światła migają albo wygasają .

a) Przerwana wiązka przewodów.

b) Luźne klemy.

c) Brak styku

Patrz pkt 6d

Patrz pkt 2b

Patrz pkt 2b

* Pod pojęciem zasiarczanienia akumulatora rozumiemy, że siarczan jaki powstaje podczas rozładowywania,krystalizuje się. Akumulator zasiarczaniony bardzo trudno ładuje się. Dlatego spróbuj ładować akumulator przez dłuższy czas, ewentualnie przez kilka minut zastosuj wyższe napięcie ( do 24 V ), aż akumulator zacznie przyjmować prąd ładowania. Ładowanie akumulatora przy pomocy elektronicznie regulowanej ładowarki (13,8 V) odbywa sie do czasu aż prąd będzie niski i stabilny przez 2-3 godzin. UWAGA! Nie można mieć podłączonego akumulatora w samochodzie, kiedy zastosujemy podwyższone napięcie ładowania.

Poprawiony: środa, 21 kwietnia 2010 10:30